Lankydamiesi pas Vokės vingio alpakas, jų teritorijoje patvirtinate, kad susipažinote su teritorijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

Vaikų apsilankymas galimas tik su tėveliais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Tėvai ar lydintys asmenys atsakingi už vaikų supažindinimą su taisyklėmis.

Už nepilnamečių grupės ir vaikų saugumą bei taisyklių laikymąsi atsako lydintis asmuo.

Mes negarantuojame taikaus gyvūno elgesio, tad jūs patys atsakingi už savo saugumą.

Alpakos spjaudosi ir spardosi. Tad jei gyvūnai nenori būti liečiami ir traukiasi nuo jūsų, neprovokuokite jų ir neerzinkite. Draudžiama eiti alpakoms iš užpakalio mažiau nei per 0,5 metro atstumu.

Asmuo, pradėjęs betarpiškai bendrauti su gyvūnu, laikomas perėmęs jo kontrolę ir valdymą, todėl pats prisiima visas rizikas dėl galimų gyvūno veiksmų, kuriais asmeniui ar jo atstovaujamiems ir prižiūrimiems nepilnamečiams bus padaryta kokia nors žala.

Maitinti gyvūnus galima tik mūsų duodamu maistu. Už maitinimą Jūsų atsivežtu maistu gresia 100 Eur bauda.

Mes turime teisę neįleisti asmenų pas alpakas, jei:

Asmuo nėra rezervavęs laiko iš anksto.

Jei yra nepilnametis asmuo be lydinčio žmogaus.

Jei asmuo nesutinka laikytis taisyklių.

Jei asmuo yra apsvaigęs.

Į teritoriją, kurioje yra laikomi gyvūnai, draudžiama:

Neštis savo maistą, gėrimus, rūkalus.

Atsivesti savo gyvūnus.

Neštis aštrius ir degius daiktus.

Draudžiama atidarinėti aptvarus be prižiūrėtojų sutikimo. Atidarius vartus ar išleidus gyvūnus, bauda 100 Eur.

Jei gyvūnai yra erzinami, gainiojami ar keliamas triukšmas, mes turime teisę Jus išprašyti iš alpakų aptvaro teritorijos.

Negalima: palikti asmeninių daiktų be priežiūros, šiukšlinti ar gadinti mūsų turtą.

Vaikams naudojantis batutu už jų saugumą atsako tėvai ar kiti lydintys pilnamečiai asmenys.

Informuojame, kad nesilaikant taisyklių, Vokės vingio alpakų darbuotojai neatsako už pasekmes. Vaikams nesilaikant taisyklių, visa atsakomybė tenka juos lydintiems asmenims. Vokės vingio alpakos nėra atsakinga už žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuris kilo dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo jų laikymosi, asmens neatsargaus ar pavojingo elgesio.


Kainos: 7 eur lankytojui, vaikams iki 2 metų nemokamai, maistelis alpakoms į kainą įskaičiuotas.
Edukacijos trukmė: 1 val.
Registracija: būtina IG ar FB msn, tel. +370 603 24 691 ar el.paštu: info@vokesvingioalpakos.lt

ALPAKŲ LANKYMO TAISYKLĖS